Coaching

Wat is coaching?

Coaching is het doelgericht ondersteunen van een veranderingsproces. De uitdaging hierbij is samen te ontdekken hoe de gewenste verandering kan ontstaan. Hierbij sta ik vanuit mijn praktijk voor de volgende benadering:

  • Onbevooroordeeld, integer, creatief, respectvol, geduldig en volhardend. Maatwerk staat centraal, afgestemd op de persoon, de situatie en het gewenste doel. Hierbij wijk ik zo nodig af van gebaande paden. Gaat het niet linksom, dan vinden we samen een weg rechtsom.
  • Uitgaan van realistische mogelijkheden, ondanks belemmeringen; we gaan uit van wat kan en wil.
  • Je innerlijke drijfveer dient als drijvende kracht om je eigen talenten en vermogens te leren kennen en aan te spreken, de bestaande situatie te doorbreken en een verandering in gang te zetten in de richting van het gewenste doel.
  • Je eigen gebruiksaanwijzing (leren) kennen maakt het mogelijk om anders te gaan staan in de situatie zoals die is.
  • Door het eigen oplossend – en zelfsturend vermogen te vergroten, zonodig met ondersteunende middelen, sta je meer in je eigen kracht en ervaar je meer plezier.
  • Samenwerking met andere zorgverleners of zorginstanties bied ik aan wanneer dit je mogelijk dichter bij je gewenste doel(en) brengt.

Werkwijze
We verkennen je vraag, situatie. Van daaruit stellen we een doel en werken we stap voor stap in de richting van dit doel. Hiertoe reik ik ook opdrachten aan om vaardigheden te trainen die je nodig hebt om daar te komen waar je heen wilt. Zelfstandig of samen. Voor sommige opdrachten adviseer ik een andere zorgverlener als ik de indruk heb dat deze je iets op je weg kan meegeven vanuit een speciale expertise.  Omdat de weg naar het doel niet altijd voorspelbaar is, vraagt dit geduld en vertrouwen, zeker in het begin van het traject. Het vraagt een openheid voor wat zich aandient, ook al gaat het groei-, ontwikkelproces een onverwachte weg. Wanneer is de coaching klaar? Ben je vertrouwd genoeg met de weg naar het doel, dan lost de vraag zich op.

Voor meer informatie over de coachingsmogelijkheden, zie gezinnen en (jong)-volwassenen of neem contact op om de specifieke mogelijkheden in jouw of jullie situatie te bespreken.

Omhoog