Zorgcoördinatie

Wanneer zorgcoördinatie?

 • bij intensieve zorg, zodat alle betrokkenen de balans kunnen bewaren tussen draagkracht en draaglast en de kwaliteit van leven kunnen behouden.
 • bij complexe zorg, o.a.
  –    wanneer bij de zorgverlening meerdere begeleiders en/of instellingen zijn of worden betrokken.
  –    voor het begeleiden van een overgangssituatie:
  –    voor begeleiding bij het vinden van een geschikte vervolg woonplek.
  –    voor begeleiding bij het verhuizen naar zelfstandige huisvesting met begeleiding op maat.
 • Voor het vlottrekken van vastgelopen zorg. Wanneer (tijdelijk) geen gebruik gemaakt kan worden van standaard oplossingen voor de noodzakelijke zorg of begeleiding, en degene die zorg nodig heeft, tussen wal en schip dreigt te vallen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Samen met de ouder(s) en/of mentor en de zorgvrager brengen we de huidige en de gewenste situatie in beeld. Van daaruit stellen we een doel en werken we stap voor stap in de richting van dit doel. Hierbij worden alle aspecten verkend en meegenomen:
– de financiële mogelijkheden, inclusief het opstellen van een zorg-/handelingsplan en de aanvraag van een (her)indicatie.
– het verkennen van datgene wat ondersteunend werkt om het doel te bereiken.
– Het zo nodig selecteren van de zorgverleners en hen coachen t.b.v. een zorgvuldige onderlinge afstemming en eenduidigheid in handelen.
– Het zo nodig het leggen en onderhouden van contact met zorginstanties t.b.v. onderzoek, medicatie, therapie.
– De eigen kracht, het draagvlak van de betrokkenen.

Kosten
Zorgcoördinatie kan vergoed worden vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) wanneer er een diagnose is gesteld en er grond is voor een maatwerkvoorziening. In sommige situaties is Zorg in Natura (ZIN) mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden. Een WLZ- of WMO PGB indicatie kunnen we samen voorbereiden en aanvragen. Het tarief voor particulieren is afhankelijk van het inkomen.

Wij zijn door jou uit de vicieuze cirkel gehaald“.

Omhoog