Gezinnen

Wanneer gezinscoaching?

    • Wanneer een kind niet lekker in zijn (of haar) vel zit, niet goed gedijt; thuis, op school, of in contact met andere kinderen.
    • Wanneer er onverklaarde fysieke problemen zijn.
    • Wanneer gedrag aanleiding geeft tot zorgen, of perspectief ontbreekt.
    • Wanneer vanwege ontwikkelingsproblemen begeleiding gewenst is om hier in het dagelijks leven binnen het gezin mee om te kunnen (leren) gaan.
    • Wanneer draagkracht en draaglast uit balans zijn, o.a. door ziekte, beperking of een tekort aan ondersteuning in familie/netwerk, bijv. bij alleenstaande ouders.
    • Bij samengestelde gezinnen, wanneer frictie ervaren wordt.

Hoe gaat het in zijn werk?
Gezinscoaching vindt ambulant plaats; thuis of op locatie. De coaching richt zich in eerste instantie op degene die de vraag of het probleem naar voren brengt* (vaak de ouders en/of mentor) en pas in tweede instantie op degene die het  probleem vertoont (vaak het kind). De begeleiding geeft inzicht en richting en biedt ook praktische ondersteuning bij het realiseren van gestelde doelen, kort als het kan, langer als het nodig is. Hierbij maak ik gebruik van diverse coachingsmethodieken.

NB *Dit geldt ook bij meerderjarigen die vanwege hun beperkingen afhankelijk blijven van derden.

Kosten
Gezinscoaching kan vergoed worden vanuit Persoons Gebonden Budget (PGB) wanneer er een diagnose is gesteld en er grond is voor een maatwerkvoorziening. Vraag naar de mogelijkheden. Een (WMO of WLZ) PGB-indicatie kunnen we samen voorbereiden en aanvragen. Het tarief voor particulieren is afhankelijk van het eigen inkomen.

Omhoog