Ervaring moeder Djoy

Vervolg ervaring moeder Djoy:
Mijn behoefte was dat er iemand met me mee ging kijken in de opvoeding en me op een liefdevolle, respectvolle wijze (niet oordelend!) op mijn blinde vlekken zou wijzen en niet meteen weer zou verdwijnen uit ons gezinnetje. (Door de jaren heen zijn er meerdere mensen gekomen en gegaan, soms omdat het niet meer paste en soms omdat studenten elders gingen wonen). In zo’n persoonlijke en kwetsbare thuissituatie geef je jezelf behoorlijk bloot en moet je 100% kunnen vertrouwen op de begeleiding.
Ik zocht iemand die oprecht kon luisteren zonder een oordelend vingertje.

In Margreth heb ik een fantastische gezinscoach voor ons kleine gezinnetje gevonden. Ze is iemand die met een respectvolle en open houding kijkt naar mogelijkheden, ziet wat nodig is en daadkrachtig in kan grijpen waar nodig. Dit door het samen te doen, zonder taken uit handen te nemen of te overheersen.

Voor mij is deze ondersteuning heel belangrijk geweest, om steeds de rode draad te blijven volgen waar het om gaat. Ik heb veel van haar geleerd: b.v. het leven te nemen zoals het komt en niet zo te vechten tegen het systeem. Ook het minder oordelen over mezelf en anderen. Doordat zij meekeek, zag ik mijn eigen aandeel, hielp zij mij mijn blinde vlek te zien. Ze hielp me mogelijkheden te gaan zien, een pad maken als dat er nog niet was…
De opvoeding van mijn zoon was een mooi avontuur, ook al is het heel zwaar geweest. Ik heb het met deze begeleiding vol kunnen houden, waar ik best trots op ben.
Soms was er de dreiging dat ik het niet meer trok. Elke keer sleepte Margreth me weer door deze fase heen en bleef in mij geloven en dat we het samen met andere begeleiders voor elkaar zouden krijgen, de begeleiding van mijn prachtige kind.

Nu mijn zoon naar een 24-uursinstelling gaat, blijft Margreth waarschijnlijk vanuit de rol van mentor betrokken om waar nodig te ondersteunen. Hier ben ik reuze blij mee, wat ze kent ons inmiddels door en door…

Moeder van Djoy

Terug