Ervaring moeder David

Vervolg ervaring moeder David:
Je komst heeft heel veel veranderd voor mijn zoon en mij: ik durfde mijn zoon nu los te laten, omdat ik het volste vertrouwen had dat het goed kwam. Er is in anderhalf jaar veel gebeurd: mijn zoon woont nu op zichzelf met mensen die hem uitstekend begeleiden. Jouw aanwezigheid blijft belangrijk, maar veel meer op de achtergrond. Ik durf de zorg voor mijn zoon met een gerust hart aan hen en jou over te laten; je bent kundig op je vakgebied, zowel naar mijn zoon en de begeleiders toe als naar de instanties. Je weet waar je moet zijn en hoe je het aan moet pakken.

Beginsituatie
David heeft een licht verstandelijke beperking, autisme en Obsessieve Compulsieve Stoornis (dwangstoornis). Hij heeft  een verstoord dag- en nachtritme, geen daginvulling. Hij is passief en weigert nieuwe begeleiders te ontmoeten. Het is voor David niet mogelijk om in een groep te wonen, hij raakt dan overprikkeld. De begeleiding naar Zelfstandig wonen met begeleiding komt vanwege zijn dwang niet van de grond. Moeder wordt in de zorgverlening al vier jaar van het kastje naar de muur gestuurd. De situatie is onhoudbaar.

Resultaat
David woont in een eigen woning met één-op-één begeleiding. Het reilt en zeilt zoals moeder voor ogen had. De wijze van begeleiding is uitgekristalliseerd, de medicatie is ingesteld en de situatie is stabiel.

Terug